Požární čerpadla

AKCEHODNOTAROKPROVEDENÉ PRÁCE
Elektrárna Mělník_“Rekonstrukce protipožární stanice na ČS1“5 678 104,- Kč2015Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost ČEZ, a.s. akci „Rekonstrukce protipožární stanice na ČS1“.
Předmětem díla byla dodávka a montáž 2 ks čerpadel Wilo, typ Sprinkler
KM 750 S-2b, Q = 258 m3/h, H = 75 m, n = 2900 ot./min, Eta = 76,6 %. Obě
čerpadla jsou poháněna elektromotorem Wilo EMU NU 911-2/50, 400 V, 85 kW,
50 Hz, 2895 min-1, IP68. Jedno čerpadlo je vždy poháněno dieselagregátem.
Nové čerpadlo bylo instalováno na pozici demontovaného čerpadla. Druhé nové
čerpadlo bylo umístěno na pozici stávajícího čerpadla č.32 poháněného novým
dieselagregátem. Pro toto čerpadlo byl instalován nový přepojovací rozváděč
pro možnost změny zdroje napájení – 100 % záloha. (možnost ručního přepojení
napájení elektromotoru nového čerpadla do rozvodny nebo zpětné ruční přepojení
pro napájení z nového DA). Dále byla provedena úprava výstupního potrubí z
čerpadel pro umožnění nainstalování měřiče průtočného množství a tlaku ve
výstupním potrubí protipožární vody. Byla nainstalována nová armatura, v budově
ČS I, pro oddělení spotřebičů požární vody v systému. (umožnění provádění
pravidelných zatěžovacích zkoušek požárních čerpadel). Na výtlacích obou nových
čerpadel byly nainstalovány nové zpětné klapky a ručně ovládané armatury o
dimenzi DN200. Součástí díla byla také dodávka a montáž části elektro a MaR.
více

Zavedli jsme a používáme

Systém managementu jakosti
ČSN EN ISO 9001:2016
Systém environmentálního
managementu
ČSN EN ISO 14001:2016
Systém managementu
bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci
OHSAS 18001:2008
Systém managementu
bezpečnosti informací
ČSN ISO/IEC 27001/27002

AQUA-STYL spol. s r. o.      U Cihelny 438/6, 796 07 Držovice, Česká republika      telefon: +420 587 070 650      e-mail: aqua-styl@aqua-styl.cz

webdesign by virtualis.cz