Úpravny vod

Úpravou vody nazýváme proces změny kvality vody, ke kterému se využívá řada fyzikálních, biologických a chemických postupů. Podle výsledku rozboru se navrhne technologie úpravny vody tak, aby upravená voda splňovala požadavky platných předpisů pro další použití.

Technologické procesy na úpravu vody se liší podle kvality upravované vody. Podzemní vody obsahují více minerálních sloučenin, které je třeba odstranit a povrchové vody jsou zase více znečištěny organickými složkami.

Průmyslové čerpací stanice slouží k dopravě kapalin nejrůznějších fyzikálních a chemických vlastností. Nejedná se tedy pouze o vodu, ale i o nejrůznější chemikálie.

 

UV LIT EUROPE -  technologie UV desinfekce odpadních vod

V procesu úpraven vod a čištění odpadních vod využíváme UV lampy pro jejich desinfekci. UV záření je celosvětově akceptováno jako bezpečné, cenově efektivní a životnímu prostředí přátelské žešení pro desinfekci vody. UV záření ničí genetickou strukturu mikroorganismů a brání jejich schopnosti se množit. Takovou likvidaci virů nemůžeme dosáhnout konvenčním procesem chlorace.

LIT DUV systém LIT DUV-xA systém Systém LIT s uzavřeným reaktorem
typu OS-xAZavedli jsme a používáme

Systém managementu jakosti
ČSN EN ISO 9001:2016
Systém environmentálního
managementu
ČSN EN ISO 14001:2016
Systém managementu
bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci
OHSAS 18001:2008
Systém managementu
bezpečnosti informací
ČSN ISO/IEC 27001/27002

AQUA-STYL spol. s r. o.      U Cihelny 438/6, 796 07 Držovice, Česká republika      telefon: +420 587 070 650      e-mail: aqua-styl@aqua-styl.cz

webdesign by virtualis.cz