Napájecí čerpadla

AKCEHODNOTAROKPROVEDENÉ PRÁCE
Synthesia, a. s._Rekonstrukce napájecích čerpadel 2ks EN19 a EN2031 595 712,- Kč2019Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost Synthesia, a. s., Pardubice, Semtín akci "Rekonstrukce
napájecích čerpadel 2ks EN19 a EN20". Předmět díla byla náhrada stávajících
čerpadel EN19 a EN20 včetně elektromotorů a jednoho společného FM.
Bylo zvoleno čerpadlo KSB typ HGC 3/16 s mechanickými ucpávkami.
Elektromotory byly dodány od společnosti Siemens, s. r. o.
typ 1RQ1 404 -2JD90-Z. Společený FM byl dodán od společnosti
Rockwell Automation s.r.o., typ PowerFlex 7000. Dále dílo zahrnuje
dodávku a montáž potrubníchdílů včetně armatur a izolací, stavební úpravy,
část elektro a část MaR.

více
Tamero Invest s.r.o._„Napájecí čerpadlo EN2“19 177 679,- Kč2019 Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost KSB – PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern akci
„Napájecí čerpadlo EN2". Předmět díla byla náhrada stávajícího napájecího
soustrojí EN2 za soustrojí nové s motorem umožňující řízení frekvenčním
měničem. Čerpadlo bylo dodáno a namontováno stejného typu a hydrauliky KSB typ
HGC 5/8. Transformátor byl od firmy SEA typ TTR-A2100kVA, 6,3/0,69 kV, 50 Hz,
IP21, frekvenční měnič ACS 880-07-1650A-7+A004+F250+G307+K458+Q951.
Napájecí soustrojí, elektro část a ovládání bylo řešeno tak, aby byla zaručena
součinnost s již dodanými celky. Dále byli bráni v úvahu již zaškolení operátoři
na daný systém a sjednocení servisu a náhradních dílů. Potrubní systém bude
řešen na základě požadavku daného zákazníkem.
Byla volena šoupata a minimální obtok byl řešen speciální armaturou napojenou
na napájecí nádrž. Meziodběr byl regulován přes regulační ventil, tak aby zaručil
odpovídající tlak pro zástřiky. Řešení řídicího systému bylo voleno tak, aby
zaručil plnou funkci ve všech provozních bodech.
více
Tamero Invest s.r.o._„Napájecí čerpadlo EN1“16 497 312,- Kč2017-2018Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost KSB – PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern akci
„Napájecí čerpadlo EN1". Předmět díla byla náhrada stávajícího napájecího
soustrojí EN1 za soustrojí nové s motorem umožňující řízení frekvenčním
měničem. Čerpadlo bylo dodáno a namontováno stejného typu a hydrauliky (HGC 5/8),
jako předchozí čerpadlo. Transformátor je DTE 2100 A8D, IP21, frekvenční
měnič ACS 880-07-1650A-7+A004+F250+G307+K458+Q951. Napájecí soustrojí,
elektro část a ovládání je řešeno tak, aby byla zaručena součinnost již
dodaným celkem pro TN1 a EN3 ve všech provozních bodech. Dále byly bráni v
úvahu již zaškolení operátoři na daný systém a sjednocení servisu a náhradních
dílů. Potrubní systém byl řešen na základě požadavku daného zákazníkem.
Byla volena šoupata a minimální obtok byl řešen speciální armaturou napojenou
na napájecí nádrž. Meziodběr je regulován přes regulační ventil, tak aby zaručil
odpovídající tlak pro zástřiky. Řešení řídicího systému bylo voleno tak, aby
zaručil plnou funkci ve všech provozních bodech.
více
Teplárna České Budějovice, a.s._ „NAPÁJECÍ ČERPADLO 30 - 80 t/hod"3 786 299,- Kč2017-2018Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost KSB – PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern akci
"NAPÁJECÍ ČERPADLO 30 - 80 t/hod". Předmět díla byla dodávka a montáž
napájecího čerpadla pro výkonové rozmezí 30 – 80 t/hod. Bylo zvoleno čerpadlo
KSB typ HGC 3/15 s mechanickými ucpávkami a s elektromotorem nakrátko, pro
přímý start, napětí 6000 V. Dále bylo součástí dodávky ventil minimálního
odběru, Y-síto s měřením diferenčního tlaku a vytvoření základové desky.
Dále byly v rámci předmětu díla provedeny úpravy stávajících ocelových
konstrukcí, dodávka a montáž sacího a výtlačného potrubí, potrubí meziodběru,
minimálního obtoku a chladící vody včetně izolací a oplechování Al plechem.
Součástí díla byla také část elektro, MaR a SKŘ.
více
UNIPETROL RPA, s.r.o._„Výměna čerpadel napájecí vody 2533-P05-1,2“2 599 127,- Kč2017-2018Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost UNIPETROL RPA, s.r.o. akci „Výměna čerpadel napájecí
vody 2533-P05-1,2“. Předmět díla byla dodávka a montáž 2 ks nových čerpadel
KSB typ Multitec D 50/6B-4.1 22.81, 37 kW, 400 V, 50 Hz, IP55. Tyto čerpadla
byla instalována na místa původních čerpadel pod nádrží 2533-T05. Po demontáži
stávajících čerpadel 2533-P05/1,2 byla na nově vybudované základy nainstalována
čerpadla KSB typ Multitec D 50/6B-4.1 22.81, včetně výměny sacího potrubí z
nádrže 2533-T05 a sání čerpadel 2533-P06/1,2. Zároveň pak byla provedena
výměna navazujícího výtlačného potrubí čerpadel 2533-P05/1,2 včetně přepouštěcích
ventilů, místního měření k nejbližším armaturám na výtlačném a přepouštěcím potrubí.
Dále byla součástí díla dodávka a montáž armatur sání, výtlak včetně regulačního
ventilu. Součástí díla je také část elektro a MaR.
více
Teplárna Tábor_"Kompletní dodávka napájecího čerpadla s frekvenčním měničem pro kotel K1,7"9 195 615,- Kč2016-2017Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost Teplárna Tábor, a.s. akci „Kompletní dodávka napájecího
čerpadla s frekvenčním měničem pro kotel K1,7“. Předmět díla byla dodávka
a montáž nového napájecího čerpadla KSB typ HGM 3/11 (horizontální, vícestupňové),
88 t/h, 94,1 bar, 162°C, příkon 338,31 kW s elektromotorem ABB 385 kW, 690 V,
50 Hz. Elektromotory jsou napájeny z frekvenčního měniče výrobce Vacon s.r.o.,
355 kW, 385 A, 690 V. Frekvenční měnič je napájen z transformátoru výrobce
Schneider, 3 - fázový suchý transformátor, 400 kVA, IP21. Pro odvod zbytkového
tepla z nové rozvodny pro frekvenční měnič a transformátor byla instalována
klimatizační jednotka SINCLAIR o výkonu 16,7 kW s příslušenstvím. Dále bylo
součástí díla dodávka armatur sacího (DN250/150/PN16) a výtlačného
(DN80/40/PN160) potrubí a potrubí meziodběru (DN40/PN100). Součástí díla
byly také stavební úpravy a část elektro a MaR.
více
KO Elektrárna Prunéřov II – napájecí stanice pro bloky C, D, E 365 000 000,- Kč2010-2016Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala pro
společnost DOOSAN, Škoda Power, a.s. akci „KO Elektrárna Prunéřov II – napájecí
stanice pro bloky C, D, E ".
Předmětem díla byla dodávka a montáž 3 ks napájecích stanic pro bloky C,D,E. Každá
napájecí stanice se stává ze 3 napájecích čerpadel s regulačními elektromotory v
uspořádání 2 + 1, tedy 2 soustrojí provozní a 1 v automatickém záskoku. Napájecí
soustrojí pro každý blok (čerpadla + elektromotory + potrubní trasy) byly umístěny
na samostatném základě + 0,00 m. Olejová hospodářství byla umístěna vedle každého
soustrojí na podlaží ±0,00 m. Měničové transformátory pro každý blok byly umístěny
na podlaží + 0,00 m na samostatném základě ve společné buňce (DPS 05.019).
Frekvenční měniče pro každýblok byly umístěny na střeše buňky (DPS 05.019)
pro měničové transformátory. Součástí dodávky byly dodány a namontovány armatury
na sacím potrubí v dimenzi DN200/250/350/PN25. Na výtlačném potrubí byly dodány
a namontovány armatury v dimenzi DN150/250/PN400. Na potrubí minimálního odběru
byly dodány a namontovány armatury v dimenzi DN65/PN400. Dále byla součástí díla
dodávka potrubí chladící vody DN100/PN6 – přívod, odpad a potrubí mazacího oleje.
více
Paroplynový zdroj 880 MWe v Elektrárně Počerady106 407 000,- Kč2010-2016Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala pro
společnost ČEZ, a.s. akci
„Paroplynový zdroj 880 MWe v Elektrárně Počerady".
Předmětem díla byla dodávka PS05 - napájecí stanice spalinových kotlů,která obsahovala:
- dodávku a montáž 3 ks NT napájecích čerpadel vč. regulačních elektromotorů,
- dodávku a montáž 4 ks VT napájecích čerpadel vč. regulačních elektromotorů,
- dodávku a montáž napájecí nádrže s odplyňovačem.
Dále byla předmětem díla dodávka PS14 - čerpací stanice požární a chladící vody, která obsahovala:
- dodávku a montáž 2 ks čerpadel chladicí vody vč. elektromotorů
- 1 ks pomocného čerpadla pro chlazení vloženého okruhu,
- dodávku 4 ks čerpadel požární vody,
- dodávku a montáž armatur souvisejících s dodávkou 2 ks čerpadel chladicí vody.
Součástí dodávky byla také výstavba budovy ČS SO584 včetně jeřábů.
Dále byla předmětem díla dodávka PS17 - vložený okruh chlazení, která obsahovala:
- dodávku a montáž 3 ks oběhových čerpadel vč. elektromotorů,
- dodávku a montáž armatur souvisejících s dodávkou 3 ks oběhových čerpadel,
- dodávku a montáž 3 ks výměníků,
- dodávku a montáž 1 ks expanzní nádoby s membránou včetně potrubí.
Další část předmětu díla byla PS20 - čerpání zaolejovaných vod, která zahrnovala:
- dodávku a montáž 4 ks ponorných čerpadel
- dodávku a montáž armatur souvisejících s dodávkou 4 ks čerpadel zaolejované vody včetně potrubí.
více
Doplnění Superhavarijních čerpadel (SHNČ) JE Dukovany40 571 170,- Kč2014Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala pro
společnost ČEZ, a.s. akci „Doplnění Superhavarijních čerpadel (SHNČ) JE Dukovany".
Předmětem díla byla dodávka 4 ks super havarijních čerpadel (SHNČ) s elektropohony.
Nové SHNČ byly umístěny v novém přístavku SHNČ na podlaží +0,0 m. Sání nových SHNČ
bylo napojené do stávajícího sacího potrubí z 1 000 m3 nádrží. Výtlačné potrubí nových
SHNČ bylo zavedeno přes uzavírací armatury do stávajících výtlačných potrubí obou
čerpadel. Tímto způsobem bylo zajištěno v případě potřeby dodávat vodu do příslušných
PG i při rozděleném SHNK. Na výtlaku nového SHNČ byl umístěn zpětný ventil se zařízením
pro zajištění minimálního průtoku. Do potrubní trasy doplňování z CHÚV do nádrží
1 000 m3 byla směrem k 1 000 m3 nádržím doplněna zpětná klapka, která brání ztrátě
demi-vody při netěsnosti na nezodolněné části přívodního potrubí. Současně byla do
této trasy doplněna drenáž. Dále bylo součástí díla elektro a MaR část.
více
Instalace řízení pohonů elektronapáječek pomocí FM_Teplárna SYNTHOS Kralupy nad Vltavou25 284 193,- Kč2014Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost SYNTHOS Kralupy a.s. akci „Instalace řízení pohonů elektronapáječek
pomocí FM“. Předmětem díla bylo dodávka a montáž soustrojí EN3 a EN4.
Součástí soustrojí EN3 byla dodávka a montáž nového napájecího čerpadla
s elektrickým motorem a veškerým příslušenstvím, nutným pro provoz čerpadla.
Dále bylo součástí soustrojí EN3 vybudování nového sacího a výtlačného potrubí
a dodávka a montáž uzavírací armatury s el. pohonem (sání, výtlak), samočinný
ventil min.průtoku s ruční uzavírací armaturou, regulační ventil na meziodběru
s ruční uzavírací armaturou a frekvenční měnič pro regulaci otáček soustrojí.
Součástí soustrojí EN4 byla dodávka a montáž elektromotoru s veškerým příslušenstvím
a frekvenčního měniče pro regulaci otáček soustrojí. Součástí soustrojí EN3
a EN4 byla část elektro a MaR.
více
Teplárna Otrokovice a.s. „Náhrada pohonů v TOT“8 071 700,- Kč2013Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro Teplárna Otrokovice a.s. akci „Náhrada pohonů v TOT".
Předmětem díla byly práce na napájecím soustrojí EN3 a napájecím soustrojí EN4.
Nové napájecí soustrojí EN3 se stávalo ze stávajícího čerpadla HGC4/11 a
nového elektromotoru. Soustrojí bylo umístěno na podlaží ± 0,000 m ve strojovně
SO490 na místě demontovaného soustrojí EN3. Čerpadlo bylo umístěno na stávající
základové desce. Elektromotor je napájen z frekvenčního měniče. Frekvenční měnič
je napájen z měničového transformátoru. Nový frekvenční měnič a měničový transformátor
byly umístěny v upravené rozvodně pro kotel K4 na úrovni ± 0,000 m.
Nové napájecí soustrojí EN4 sestávalo ze stávajícího čerpadla HGC4/11 a nové parní
turbíny. Soustrojí bylo umístěno na podlaží ± 0,000 m ve strojovně SO490
na místě demontovaného soustrojí EN4. Čerpadlo bylo umístěno na základovou
desku turbíny. Součástí díla byla také část elektro, MaR a ASŘTP.
více
Dalkia Česká republika, a.s._Teplárna Karviná „TČA Napájecí čerpadla“26 200 000,- Kč2011Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala pro
Dalkia ČR a.s. akci „TČA Napájecí čerpadla“
V rámci předmětu plnění díla byla realizována nová plně automatická bezobslužná
napájecí stanice, která je řízena z NŘS kotlů. Nová napájecí stanice byla umístěna
v místnosti stávajících VTN 3 na kótě 0 m. Nájezd či odstavování čerpadel je řízeno
dálkově z centrální dozorny kotlů (Operátorských stanic kotlů) mj. pomocí
automaticky ovládaných armatur, nově instalovaných na čerpadlech. Napájecí stanice
se stává ze3 ks vysokotlakých čerpadel s mechanickými ucpávkami, které nevyžadují
chlazení, stejně tak i ložiska nejsou chlazena, dále se stává ze 3 ks transformátorů
a 1 ks rozdělovače výtlaku napájecích čerpade. Výtlaky čerpadel byly zavedeny do
rozdělovače výtlaku napájecích čerpadel, z něhož je vývod pro zástřiky kotlů a do
rozdělovače napájecí vody kotlů. Tento rozdělovač byl osazen dvěma vývody, jeden
pro kotle K6 a K7 a druhý pro kotle K1 a K2, do přívodu tohoto rozdělovače je
dávkován vysokotlakým čerpadlem fosfát. Dávkování fosfátem nebylo součástí
dodávky zhotovitele.
Vývody ke kotlům byly rozvedeny ke stávajícím regulačním elektroarmaturám
jednotlivých napájecích větví kotlů, před které byly namontovány ruční uzávěry.
Sací potrubí čerpadel bylo provedeno napojením ze dvou přívodů z nádrží napájecí
vody tj. 2 x DN300 ve výšce cca 4 m nad podlahou. Teplota odplyněné napájecí vody
na sání je 105 – 110°C, tlak je cca 0,25 MPa. Dále bylo součástí díla část elektro,
SKŘ a MaR.
více
Dodávka nového napájecího čerpadla Plzeňská teplárenská, a. s.11 400 000,- Kč2011Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost Plzeňská teplárenská a.s. akci „Dodávka nového napájecího čerpadla“.
Předmětem díla byla dodávka a montáž nového napájecího čerpadla s frekvenčně
řízeným pohonem, se jmenovitým průtokem 200 t/hod, tlakem ve sběrně výtlaků
17,2 MPa a teplotou napájecí vody 175 °C. Čerpadlo s elektromotorem bylo umístěno
ve strojovně na podlaží ±0,00 m na místě demontovaného čerpadla na upraveném základě.
Byla vyhotovena společná základová deska pro čerpadlo a elektromotor. Dále bylo
předmětem díla vybudování nového sacího potrubí DN200/PN25 vedeného od stávající
uzavírací armatury po sací hrdlo čerpadla a nové výtlačné potrubí DN100-150/PN250
vedeného od výtlačného hrdla čerpadla po stávající uzavírací šoupátko DN150/PN250.
Potrubí minimálního obtoku bylo vybudováno z potrubí DN50/PN250 a vedeno od
ventilu minimálního obtoku po stávající 2. uzavírací armaturu. Potrubí meziodběru
bylo vybudováno z potrubí DN50/PN63 a vedeno od od hrdla čerpadla po dočasnou
uzavírací armaturu. Potrubí odvodu od vyrovnávacího zařízení bylo vybudováno
z potrubí DN25/PN40 – DN65/PN40 a vedeno od hrdla čerpadla po stávající potrubí.
Potrubí chladící vody čerpadla bylo vybudováno z potrubí DN25/PN6 a elektromotoru
DN50/PN6 a bylo připojeno do stávajícího rozvodu chladící vody. Součástí díla byla
také část elektro a MaR.
více
Teplárna Strakonice „Oprava a modernizace EN 3,4,5“ 19 592 110,- Kč2010Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost Teplárna Strakonice a. s. akci „Oprava a modernizace EN 3,4,5“
Předmětem díla byla oprava a modernizace EN 3,4 a 5. Napájecí stanice TN2
byla osazena 1 čerpadlem KSB typ HGM3/7 na 90 t/h, 83 bar, 150 °C a 3 438 ot/min
a parní turbínkou MEKO typ TRm600 na 360 kW, pára 490 °C a 60,8 bar.
Napájecí stanice EN3, EN4, EN5 byla osazena 3 čerpadly KSB typ HGM3/7
na 90 t/h, 83 bar, 150 °C a 3 438 ot/min s elektromotory ABB typ M3BP355SMC2
na 315 kW a 2 984 ot/min. Elektromotory jsou napájeny z frekvenčního měniče
ABB typ ACS800-07-400-07 na 315 kW a 3 x 690 V. Měniče jsou napájeny z
transformátoru ABB typ DTE400 A8S na 400 kVA a 6 300/690 V.
Součástí soustrojí TN2 a EN3,4,5 byla část elektro a MaR.
více
Elektrárna Tisová_Rekonstrukce napájecích čerpadel ETI II 44 850 000,- Kč2009Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost ČEZ, a.s. akci „Rekonstrukce napájecích čerpadel ETI II“.
Předmětem díla byla kompletní náhrada 3 ks stávajících elektronapájecích
čerpadel KSB typ HDG 55n novými 3 ks elektronapaječek KSB typ HGC 5/15
na 220 t/h, 191 bar, 158°C a 2 857 ot/min, meziodběr 30 t/h a 81 bar s
hydraulickou spojkou VOITH typ 562SVNL a s elektromotorem SIEMENS typ
1RN4 456 – 2 HE 60-Z na 1 850 kW a 6Kv/50Hz, umístěných na místě stávajících
čerpadel EN6.1, EN6.2, EN6.3. Nová čerpadla mají možnost regulace otáček
tlaku z důvodů regulace tlaku v napájecí sběrně k nižší tlakové úrovni
a pro efektivní souběh více soustrojí. Dále mají nová čerpadla možnost
studených startů pro zvýšení operativnosti provozu. Součástí díla byla
také část elektro a MaR.
více
Elektrárna Třebovice_„GO čerpadla VTK 331“1 491 000,- Kč2009Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost Dalkia ČR a.s. akci „GO čerpadla VTK 331“. Předmětem díla byla
dodávka a montáž čerpadla KSB typ Multitec B100/4-8.1 22.64 na 160 t/h, 250 m,
155°C, 2 969 ot/min bez elektromotoru, byl použit stávající elektromotor. Dále
součástí díla byla dodávka a montáž armatur sání DN200/PN10, výtlak DN150/PN40
a ventil minimálního odběru značky Schroedahl typ TDL DN150/PN63. Dále byla
provedena izolace potrubí z minerální vlny a krytu z hliníkového plechu,
včetně snímatelné izolace u armatur a nátěry nového potrubí. Součástí díla
byla také část elektro a MaR.
více
Výměna turbonapaječky TN1 Teplárna SYNTHOS Kralupy nad Vltavou24 933 660,- Kč2008Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost SYNTHOS Kralupy a.s. akci „Dodávka nového napájecího čerpadla“.
Předmětem díla bylo na místě demontovaného soustrojí a na nově zbudovaném základu
umístění nového čerpadla KSB typ HGC5/8. Na samostatné základové desce byla dále
umístěna nová parní turbínka PBS Energo typ PC850. Olejové hospodářství turbínky
bylo umístěno na podlaží - 3,30 m. Kondenzátor ucpávkové páry (KUP) byl umístěn
na podlaží - 3,3 m. Hydraulický agregát pro regulaci byl umístěn vedle turbínky
na podlaží ± 0,00 m. Součástí díla byla také část elektro a MaR.
více
Teplárna Krnov_„Optimalizace napájení kotlů - Náhrada parních napáječek č. 3 a č. 4 a elektronapáječky č. 5“11 700 000,- Kč2008Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost Dalkia ČR a.s. akci „Optimalizace napájení kotlů - Náhrada parních
napáječek č. 3 a č. 4 a elektronapáječky č. 5“.
Předmětem díla byla dodávka a montáž 3 ks nových napájecích čerpadel na
napájecí stanice EN3, EN4 a EN5. Byly dodány a namontovány napájecí čerpadla
KSB typ HGM2/8 na 37,5 t/h, 57,2 bar, 3 151 ot/min a 105°C s elektromotorem
SIEMENS typ 1LG4 313-2A,Z na 132 kW a 400 V. Nově dodávaná čerpadla pracují
v optimu své účinnosti. Pohon čerpadla je elektromotorem s možností
doplnění regulace pomocí frekvenčního měniče (FM). Provoz napájecího čerpadla
je možný také bez regulace frekvenčním měničem. Napájecí čerpadlo je
mj. vybavena nerezovým filtrem v sání napáječky s diferenciální tlakovou
ochranou s přenosem do systému řízení. Chlazení dodávaného čerpadla okolním
vzduchem, bez nutnosti dodatečné instalace chladicího systému. Přívodní a
výtlačné potrubí bylo ukotveno tak, aby nebylo zavěšené pouze na vstupní,
resp. výstupní přírubě čerpadla. Dále součástí díla byla dodávka a montáž
uzavíracích armatur s elektrickým pohonem na sání a výtlak čerpadel. Součástí
díla byla také část elektro a MaR.
více
Teplárna Komořany_"Rekonstrukce napájecí stanice EN1, EN4, EN5 a EN8"13 740 000,- Kč2008Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost United Energy a. s. akci „Rekonstrukce napájecí stanice
EN1, EN4, EN5 a EN8“. Předmětem zakázky byla dodávka a montáž 4 ks čerpadel
SIGMA typ 150-CHP-335-16-8 na 282 t/h, 98,3 bar a 170 °C s elektromotory ČKD
typ 32V185-02H na 1 500 kW, 2 975 ot/min a 6 000 V. Napájecí stanice TN3 a TN7
byla osazena 2 čerpadly KSB typ HGC5/7 na 355 t/h, 104 bar a 170 °C s turbínkou
PBS Energo typ PC850 na 1 600 kW a 2 980 ot/min, pára 475 °C a 77,4/9,8 bar.
Napájecí stanice EN2, EN6 byla osazena 2 čerpadly KSBTyp HGC5/6 na 285 t/h,
104 bar a 170 °C s elektromotory ČKD typ 32V 185-02H na 1 500 kW, 2 975 ot/min
a 6 000 V. Součástí díla byla také část elektro a MaR.
více
Elektrárna Kolín_„Napájecí čerpadlo pro parní bubnový kotel“4 983 000,- Kč2007Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost Elektrárna Kolín a.s. akci „Napájecí čerpadlo pro parní
bubnový kotel“. Předmětem díla byla dodávka a montáž 1 ks napájecího
čerpadla KSB typ HGM 4/7 pro parní bubnový kotel (430oC / 4,3 Mpa / 110 t/hod),
včetně FM. Dále byla předmětem díla dodávka a montáž potrubí DN150, včetně síta
sání napájecího čerpadla. Součástí díla byla také dodávka a montáž části
elektro, MaR a SKŘ.
více
Teplárna České Budějovice a.s._"Rekonstrukce napájecí stanice EN2, EN3, EN4 a EN6“36 035 000,- Kč2006Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost Teplárna České Budějovice a.s. akci „Rekonstrukce napájecí stanice
EN2, EN3, EN4 a EN6“. Předmětem zakázky byla dodávka a montáž 4 ks čerpadel KSB
typ HGC4/12 na 200 t/h, 137 bar a 163 °C s meziodběrem na 12,5 t/h a 35 bar s
elektromotory ABB typ AMA 450L2A BAH na 1 120 kW a 2 980 ot/min. Elektromotory
jsou napájeny z frekvenčního měniče ABB typ ACS1043-A2-M10 na 1 350 kVA a 2 x 3 300 V.
Dále byla předmětem díla dodávka a montáž armatur DN300/PN16, včetně potrubí DN300/PN16.
Dále byla provedena izolace potrubí z minerální vlny a krytu z hliníkového plechu,
včetně snímatelné izolace u armatur a nátěry nového potrubí. Součástí díla byla také
část elektro a MaR.
více
Teplárna Otrokovice a.s. akci „Rekonstrukce napájecí stanice EN1, EN2, EN3 a EN4“13 360 000,- Kč2006Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost Teplárna Otrokovice a.s. akci „Rekonstrukce napájecí stanice
EN1, EN2, EN3 a EN4“. Předmětem nabídky byla dodávka a montáž čerpadla KSB
typ HGC4/11 na 138 t/h, 157 bar a 165°C a s meziodběrem na 30 t/h a 62 bar
s elektromotorem SIEMENS typ ARN560X-2 na 1 000 kW a 2979 ot/min. Dále byla
předmětem díla dodávka a montáž armatur, včetně potrubí. Součástí díla byla
také část elektro a MaR.
více
Teplárna Příbram_„Rekonstrukce napájecí stanice“11 750 000,- Kč2001Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost Příbramská teplárenská a.s. akci „Rekonstrukce napájecí stanice“.
Předmětem díla byla dodávka a montáž 2 ks čerpadel KSB - označení EN3 a EN4
typ HGM4/4-7.2N/7.1S na 170 t/h, 53 bar a 105°C s meziodběrem 8 t/h a 38 bar
s elektromotorem SIEMENS typ 1AN5R 355d-2 na 360 kW a 1 811 – 3099 ot/min.
Elektromotory jsou napájeny z frekvenčních měničů ABB typ ACS604-0490-5 na
400 kW a 2x500 V. Frekvenční měnič je napájen z transformátoru EFACEC na 630 kVA
a 6 000/2x500 V. Dále byla předmětem díla dodávka a montáž armatur, včetně potrubí,
elektro a MaR.
více
Teplárna Přívoz_„Rekonstrukce napájecí stanice“27 500 000,- Kč2001Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost Dalkia ČR a.s. akci „Rekonstrukce napájecí stanice“.
Předmětem díla byla dodávka a montáž 4 ks čerpadel KSB typ HGB3/11 na 100 t/h,
108 bar a 160°C, s meziodběrem 20 t/h a 36 bar s elektromotory SIEMENS
typ ARN450Y-2 na 450 kW, 2981 ot/min a 6 000 V. Dále byla předmětem díla
dodávka a montáž armatur, včetně potrubí, elektro a MaR.
více
Elektrárna Dukovany_„Rekonstrukce napájecí stanice“33 000 000,- Kč1999Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost ČEZ, a.s. akci „Rekonstrukce napájecí stanice“. Předmětem díla
byla dodávka a montáž 8 ks čerpadel KSB typ HGM3/6 na 59 t/h, 65 bar a 164°C
s elektromotory ČKD typ ZV115-02H na 170 kW, 2 978 ot/min a 6 000 V.
Dále byla předmětem díla dodávka a montáž armatur, včetně potrubí, elektro a MaR.
více
Elektrárna Ledvice_„Rekonstrukce napájecí stanice“48 000 000,- Kč1998Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost ČEZ, a.s. akci „Rekonstrukce napájecí stanice“. Předmětem díla
byla dodávka a montáž 2 ks podávacích čerpadel KSB typ HPK-EY200-500 na 433 t/h,
17 bar a 176°C s elektromotory SIEMENS typ 3AFP315S04 na 160 kW a 1 485 ot/min
a 2 napájecími čerpadly KSB typ HGC 4/6 na 393 t/h, 178 bar a 176°C s meziodběrem
na 40 t/h a 72 bar s elektromotory ČKD typ 4V201-02HW na 3 150 kW, 2 985ot/min
a 6 000 V. Dále byla předmětem díla dodávka a montáž armatur, včetně potrubí,
elektro a MaR.
více
Teplárna Mladá Boleslav_„Rekonstrukce napájecí stanice“5 500 000,- Kč1998Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost Ško-Energo s. r. o. akci „Rekonstrukce napájecí stanice“.
Předmětem díla byla rekonstrukce napájecí stanice, která byla osazena 4 ks
čerpadel KSB typ HGC3/13 na 144 t/h, 167 bar a 2 694 ot/min s hydraulickou
spojkou VOITH typ 487SVNL s převodovkou HUBER s elektromotorem SIEMENS
typ 1 LA1 1560 na 1 100 kW a 2 987 ot/min. Dále byla součástí díla dodávka
a montáž 1 ks čerpadla KSB typ HGC2/15 na 25 t/h, 130 bar a 2 980 ot/min
s elektromotorem SIEMENS typ 1LA5-317 na 200 kW a 4 ks čerpadel HPK Sx 300-500
s hydraulickou spojkou VOITH s elektromotorem SIEMENS. Základ všech soustrojí
byl uložen na tlumičích GERB. Součástí díla byla také dodávka a montáž části
elektro, MaR a SKŘ.
více
Teplárna Biocel Paskov17 500 000,- Kč1997Dodávka a montáž čerpadla KSB - 214t/h.více

Zavedli jsme a používáme

Systém managementu jakosti
ČSN EN ISO 9001:2016
Systém environmentálního
managementu
ČSN EN ISO 14001:2016
Systém managementu
bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci
OHSAS 18001:2008
Systém managementu
bezpečnosti informací
ČSN ISO/IEC 27001/27002

AQUA-STYL spol. s r. o.      U Cihelny 438/6, 796 07 Držovice, Česká republika      telefon: +420 587 070 650      e-mail: aqua-styl@aqua-styl.cz

webdesign by virtualis.cz