Dávkovací stanice

AKCEHODNOTAROKPROVEDENÉ PRÁCE
Veolia Kolín_„Rekonstrukce čerpadel dávkování fosfátu“929 200,- Kč2017Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost Veolia Energie Kolín a.s. akci „Rekonstrukce čerpadel dávkování fosfátu“.
Předmětem díla bylo zpracování projektové dokumentace, demontáž stávající technologie,
dodávka, montáž a zprovoznění 2 ks dávkovacích stanic fosfátu. Jedna sloužící k jednorázovému
nadávkování při najíždění kotlů (K8,K6,K5), druhá ke kontinuálnímu dávkování fosfátu (K8).
Velikost dávky je řízena pomocí analyzátoru pH kotelní vody a frekvenčních měničů.
Dílo zahrnovalo také část elektroinstalace a MaR.
více
„Dodávka 6 ks kontejnerových dávkovacích stanic (5 ks pro dávkování fosforečnanu sodného, 1 ks pro dávkování inhibitoru koroze)“6 600 000,- Kč2016Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala pro společnost
Bilfinger Babcock CZ s. r. o. akci „Dodávka 6 ks kontejnerových dávkovacích stanic (5 ks
pro dávkování fosforečnanu sodného, 1 ks pro dávkování inhibitoru koroze)“. Předmětem
díla bylo zpracování projektové dokumentace, výroba 6 ks dávkovacích stanic: montážní
práce na izolování kontejnerů (montáž PUR panelů) + montáž nerezových prostupů,
dodávka + montáž klimatizačních jednotek, výroba záchytných van – materiál PP,
objem 1100 litrů, dodávka + montáž dávkovacích nádrží o objemu 1000 litrů (montáž
vystrojení – stavoznak, přepad, míchadlo), dodávka + montáž celkem 12 ks dávkovacích
čerpadel (průtok 3,6 – 36 l/hod, protitlak 28 bar, s možností místního a dálkového řízení,
regulace dávky manuálně (na čerpadle) nebo pomocí FM, potrubí sací části – lepené PVC,
potrubí výtlačné části – nerez DN10 (+instalace manometrů, tlumičů pulzací, průtokoměrů),
dodávka + montáž elektroinstalace včetně signalizace v případě úniku.
více
Elektrárna Mělník – „Úprava pitné vody pomocí generátoru chlordioxidu“598 295,- Kč2016Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala pro společnost
ČEZ a. s. akci „Úprava pitné vody pomocí generátoru chlordioxidu“. Předmětem díla
bylo zpracování projektové dokumentace (technologické schéma, technická zpráva),
demontážní práce a jednoduché stavební úpravy, dodávka a montáž generátoru
chlordioxidu (2 ks dávkovacích čerpadel, reaktor, skladovací zásobník, řídící jednotka,
indukční průtokoměr pro řízení výkonu generátoru, potrubní propoj – lepené
PVC (DN10) + nerez (DN150), dodávka a montáž elektroinstalace + detektor
plynného chlordioxidu, zprovoznění a zaškolení obsluhy.
více
„Rekonstrukce mobilní chemické dávkovací stanice Na3PO4, včetně opravy vystrojení dávkovací nádrže“300 000,- Kč2016Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost Bilfinger Babcock CZ s. r. o. akci „Rekonstrukce mobilní chemické
dávkovací stanice Na3PO4, včetně opravy vystrojení dávkovací nádrže“.
Předmětem díla byla rekonstrukce mobilní chemické dávkovací stanice Na3PO4
určené pro hlinikárnu Dubal ve Spojených arabských emirátech. Realizace díla
zahrnovala dodávky a provedení montážních prací. Dílo dále zahrnovalo úplné,
funkční a bezvadné provedení všech montážních prací, včetně dodávek
potřebných materiálů, strojů a technologického zařízení.
více

Zavedli jsme a používáme

Systém managementu jakosti
ČSN EN ISO 9001:2016
Systém environmentálního
managementu
ČSN EN ISO 14001:2016
Systém managementu
bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci
OHSAS 18001:2008
Systém managementu
bezpečnosti informací
ČSN ISO/IEC 27001/27002

AQUA-STYL spol. s r. o.      U Cihelny 438/6, 796 07 Držovice, Česká republika      telefon: +420 587 070 650      e-mail: aqua-styl@aqua-styl.cz

webdesign by virtualis.cz