Detail reference

B713 - Připojovací místo pro odvod technologických vod a nová jímka

Hodnota: 42 595 999.- Kč
Rok: 2017-2018

Provedené práce:
Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost ČEZ, a. s. akci "B713 - Připojovací místo pro odvod
technologických vod a nová jímka". Předmětem díla bylo:
- zpracování dokumentace pro provádění stavby
- vybudování nové jímky 500 m3 mezi ČOV ETE a stávající jímkou 500 m3
- stavební část - výstavba nové železobetonové jímky o objemu 500 m3,
sanační práce, provedení výkopů pro kabelové vedení, oplocení
- technologické vybavení - propojovací potrubí DN100-DN300,
armatury DN150-DN700
- dodávka sond pro ropné látky pro radiační ochranu ETE
- část elektro a SKŘ
« zpět

Detail reference


Zavedli jsme a používáme

Systém managementu jakosti
ČSN EN ISO 9001:2016
Systém environmentálního
managementu
ČSN EN ISO 14001:2016
Systém managementu
bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci
OHSAS 18001:2008
Systém managementu
bezpečnosti informací
ČSN ISO/IEC 27001/27002

AQUA-STYL spol. s r. o.      U Cihelny 438/6, 796 07 Držovice, Česká republika      telefon: +420 587 070 650      e-mail: aqua-styl@aqua-styl.cz

webdesign by virtualis.cz