Detail reference

Tamero Invest s.r.o._„Napájecí čerpadlo EN2“

Hodnota: 19 177 679,- Kč
Rok: 2019

Provedené práce:
Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost KSB – PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern akci
„Napájecí čerpadlo EN2". Předmět díla byla náhrada stávajícího napájecího
soustrojí EN2 za soustrojí nové s motorem umožňující řízení frekvenčním
měničem. Čerpadlo bylo dodáno a namontováno stejného typu a hydrauliky KSB typ
HGC 5/8. Transformátor byl od firmy SEA typ TTR-A2100kVA, 6,3/0,69 kV, 50 Hz,
IP21, frekvenční měnič ACS 880-07-1650A-7+A004+F250+G307+K458+Q951.
Napájecí soustrojí, elektro část a ovládání bylo řešeno tak, aby byla zaručena
součinnost s již dodanými celky. Dále byli bráni v úvahu již zaškolení operátoři
na daný systém a sjednocení servisu a náhradních dílů. Potrubní systém bude
řešen na základě požadavku daného zákazníkem.
Byla volena šoupata a minimální obtok byl řešen speciální armaturou napojenou
na napájecí nádrž. Meziodběr byl regulován přes regulační ventil, tak aby zaručil
odpovídající tlak pro zástřiky. Řešení řídicího systému bylo voleno tak, aby
zaručil plnou funkci ve všech provozních bodech.
« zpět

Detail reference


Zavedli jsme a používáme

Systém managementu jakosti
ČSN EN ISO 9001:2016
Systém environmentálního
managementu
ČSN EN ISO 14001:2016
Systém managementu
bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci
OHSAS 18001:2008
Systém managementu
bezpečnosti informací
ČSN ISO/IEC 27001/27002

AQUA-STYL spol. s r. o.      U Cihelny 438/6, 796 07 Držovice, Česká republika      telefon: +420 587 070 650      e-mail: aqua-styl@aqua-styl.cz

webdesign by virtualis.cz