Detail reference

VDJ Čebín_„Rekonstrukce ATS a tlakové vody, odvětrání akumulace“

Hodnota: 2 240 597,- Kč
Rok: 2016

Provedené práce:
Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků obcí,
akci „Rekonstrukce ATS a tlakové vody, odvětrání akumulace“. Předmětem díla
byly dodávky a montáže technologie a elektroinstalace, MaR a ASŘ v tomto rozsahu:
- ATS tlaková voda demontáže – potrubí z trub litinových (DN80), potrubí z
trub ocelových (DN50 – DN100), potrubí z trub plastických hmot, starého vodoměr
u a atypických konstrukcí, bourání základů z betonu, prorážení otvorů, demontáž
tlakových nádrží
- ATS, tlaková voda montáže – vyrovnávací beton na mostní konstrukci a betonová
stěrka, omítky stěn včetně sanací, dodávka + montáž nového nerezového potrubí
včetně tvarovek a armatur, potrubí sání nerez, montáž litinových tvarovek,
dodávka + montáž automatické tlakové stanice
- Odvětrání akumulace – demontáže – bourací stavební práce, demontáž starého
ocelového zábradlí a roštů, demontáž strojního zařízení vzduchotechniky,
potrubí odvětrání, pasivního zařízení odvětrání akumulace VDJ.
- Elektroinstalace, MaR, ASŘ
- Individuální vyzkoušení a komplexní zkoušky
- Dokumentace skutečného provedení díla

« zpět

Detail reference


Zavedli jsme a používáme

Systém managementu jakosti
ČSN EN ISO 9001:2016
Systém environmentálního
managementu
ČSN EN ISO 14001:2016
Systém managementu
bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci
OHSAS 18001:2008
Systém managementu
bezpečnosti informací
ČSN ISO/IEC 27001/27002

AQUA-STYL spol. s r. o.      U Cihelny 438/6, 796 07 Držovice, Česká republika      telefon: +420 587 070 650      e-mail: aqua-styl@aqua-styl.cz

webdesign by virtualis.cz