Detail reference

Elektrárna Dalešice_„GO čerpadel studny savek“

Hodnota: 456 994,- Kč
Rok: 2016

Provedené práce:
Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost PUMPA, a. s. akci „GO čerpadel studny savek“. Předmětem díla
byla montáž 2 ks kompletních čerpacích soustrojí KSB typ KSB „Deep Well Turbine,
B20B/2, Q = 1 152 m3/h, H = 38 m, n = 1450 ot./min., Účinnost = 72,2 %. Dále bylo
součástí díla oprava systému povrchové ochrany na stávajících nedemontovatelných
částech – základové rámy čerpadel, těsnění mezistropu, kotvící traverza v jímce,
dodávka výtlačného potrubí, montáž ložiskového stojanu, montáž základového
stojanu s elektromotorem a jeho elektrické zapojení, uvedení čerpadla do provozu
včetně provedení funkčních zkoušek a měření, předání kompletního díla Objednateli.
« zpět

Detail reference


Zavedli jsme a používáme

Systém managementu jakosti
ČSN EN ISO 9001:2016
Systém environmentálního
managementu
ČSN EN ISO 14001:2016
Systém managementu
bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci
OHSAS 18001:2008
Systém managementu
bezpečnosti informací
ČSN ISO/IEC 27001/27002

AQUA-STYL spol. s r. o.      U Cihelny 438/6, 796 07 Držovice, Česká republika      telefon: +420 587 070 650      e-mail: aqua-styl@aqua-styl.cz

webdesign by virtualis.cz