Detail reference

ČOV ÚSOV „Kanalizace a ČOV Úsov“

Hodnota: 6 952 701,- Kč
Rok: 2012

Provedené práce:
Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro Město Úsov akci „Kanalizace a ČOV Úsov“. Realizace zahrnovala strojně
technologickou část pro objekty ČOV:
PS01 Čistírna odpadních vod
- čerpací stanice, mechanické předčištění, biologická jednotka, kalové
hospodářství, návoz septiků, užitková voda, ostatní náklady, motorická
elektroinstalace, automatizace systému řízení technologických procesů (ASŘTP)
a měření a regulace (MaR).

« zpět

Detail reference


Zavedli jsme a používáme

Systém managementu jakosti
ČSN EN ISO 9001:2016
Systém environmentálního
managementu
ČSN EN ISO 14001:2016
Systém managementu
bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci
OHSAS 18001:2008
Systém managementu
bezpečnosti informací
ČSN ISO/IEC 27001/27002

AQUA-STYL spol. s r. o.      U Cihelny 438/6, 796 07 Držovice, Česká republika      telefon: +420 587 070 650      e-mail: aqua-styl@aqua-styl.cz

webdesign by virtualis.cz